window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-664754533');
ekpa

Γιατί σε Εμάς

Στοιχεία Υπεροχής

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα πνευματικής προσφοράς στο χώρο των Επιστημών, των καινοτόμων Εκπαιδευτικών, Επιμορφωτικών Δράσεων και με οδηγό τη μακρά παράδοσή του και ιστορία, έχει καθιερώσει και εφαρμόζει την πλέον σύγχρονη μεθοδολογία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στον διευρυμένο τομέα της Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης με γνώμονα, τη δυναμική συμμετοχή των ατόμων στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αναζήτηση ανέλιξης στον επαγγελματικό στίβο, μέσα από την αυτό-βελτίωση και τη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων.

Με γνώμονα το πλαίσιο λειτουργίας υψηλών προδιαγραφών του Κέντρου Επιμόρφωσης Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΕΚΠΑ η νέα δομή που δημιουργήσαμε πρωτοπορεί στον τομέα της δια Βίου Μάθησης και προσφέρει Επιμορφωτικά Προγράμματα σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα με ιδιαίτερο ειδικό βάρος για την κοινωνία και τον επαγγελματικό στίβο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ίσες ευκαιρίες για όλους, μειώνοντας τον κοινωνικό αποκλεισμό και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η εμπειρία μας τόσο σε επιστημονικό επίπεδο αλλά και στον εργασιακό τομέα, μας οδήγησε στο να αντιληφθούμε εγκαίρως τις σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας αλλά και τις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία και να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με στόχο, αφενός την προσαρμογή των εργαζομένων και των ανέργων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος και αφετέρου την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο.

Η επιτυχία των καινοτόμων προγραμμάτων μας βασίζεται:

  • Στην τεράστια εμπειρία των εκπαιδευτών μας στη Δια Βίου Μάθηση και Επαγγελματική Κατάρτιση. Άπαντες είναι εξοικειωμένοι και επιστημονικά καταρτισμένοι με βάση τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Είναι Πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και είναι κάτοχοι ειδικού επιστημονικού υλικού, ανάλογα το γνωστικό αντικείμενο, με πλήθος μικρό - διδασκαλιών και συμμετοχών σε συνέδρια και σεμινάρια στο αντικείμενο τους ή στον ευρύτερο τομέα της Δια Βίου Μάθησης.
  • Στο ιδιαίτερα καινοτόμο, σύγχρονο και πρωτοποριακό περιεχόμενο των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
  • Στην επιστημονική και ακαδημαϊκή υποστήριξη και παρακολούθηση των προγραμμάτων από επώνυμους και διεθνούς φήμης Καθηγητές και Καθηγήτριες του ΕΚΠΑ, εγνωσμένης αξίας και κατά περίπτωση καταξιωμένους στον τομέα τους επαγγελματίες και επιστήμονες άλλων πανεπιστημίων, που διαπρέπουν στο αντικείμενο τους.
  • Στην αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως - ασύγχρονης εξ αποστάσεως – μικτής εκπαίδευσης, μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υψηλών απαιτήσεων, φιλική στη χρήση και πλήρως ανταποκρίσιμη στις απαιτήσεις των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και των συμμετεχόντων σε αυτά.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εφαρμόζοντας ορθά της προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης.

Το κόστος συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα διαμορφώνεται με ευαισθησία και ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, απόρροια των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Επιπροσθέτως ακολουθείται εκπτωτική πολιτική για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και για όσους εκ των εκπαιδευόμενων έχουν παρακολουθήσει παραπάνω του ενός προγράμματος εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της κοινωνικής προβολής και της διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών – εισηγητών, οι Δράσεις εμπλουτίζονται κάθε χρόνο, με πολλές παράλληλες επιστημονικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συμπόσια, επιστημονικές και ενημερωτικές ημερίδες ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπου οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες μεταξύ τους και ενισχύουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις σε κλίμα οικείο και σε ευχάριστο περιβάλλον.

Pin It

online application

faq

login